Portfolio Nancy Putman

Road Tree Sky
Road Tree Sky

Engels-Nederlands

 • Algemene voorwaarden
 • Antwoordmemorie
 • Apostille
 • Beleid gegevensbescherming
 • Certificate of Current Professional Status / Certificate of Conformity
 • Garantieovereenkomst
 • Gedragscode
 • Jaarverslag
 • Memorie van antwoord
 • Ouderschapsverklaring
 • Paspoort
 • Persbericht
 • Privacybepalingen
 • Privacyverklaring
 • Toestemmingsverklaring adoptie
 • Verklaring inschrijving BIG-register
 • Verklaring notaris
 • Verweerschrift

Shed near West Graftdijk
Shed-near-West-Graftdijk

Nederlands-Engels

 • Aannemingsovereenkomst
 • Aantekening vonnis rechtbank
 • Afloopbericht werkstraf
 • Afschrift basisregistratie personen
 • Afschrift BRP
 • Afschrift burgerlijke stand
 • Akte echtscheiding
 • Akte van inschrijving van rechterlijke uitspraak
 • Akte van oprichting
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arrest gerechtshof
 • Algemene voorwaarden
 • Beoordelingsstaat
 • Beroepschrift
 • Beschikking echtscheiding arrondissementsrechtbank
 • Bewerkersovereenkomst
 • Brief Belastingdienst Activeren machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag voor intermediair
 • BKR-overzicht
 • BRP-uittreksel
 • Cijferlijst
 • Cito toetslijst
 • Contract
 • Dagvaarding
 • Diploma en cijferlijst
 • Echtscheidingsakte
 • Echtscheidingsbeschikking rechtbank
 • Formulier toestemming vakantie kinderen
 • Geboorteakte
 • Gedragscode gebruik internet, e-mail en social media
 • Getuigschrift
 • Levenstestament
 • Memo appellabiliteit
 • Oprichtingsakte
 • Overeenkomst van geldlening
 • Participatie- en aandeelhoudersovereenkomst
 • Pleitnotities arbeidsgeschil
 • Privacybeleid
 • Privacyverklaring
 • Procedure wederinvoer in de EU
 • Rijbewijs
 • Statuten
 • Statutenwijziging
 • Testament
 • Toelichting verklaring niet voorkomen in gezagsregister
 • Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland
 • Uittreksel basisregistratie personen
 • Uittreksel BRP
 • Uittreksel burgerlijke stand
 • Uittreksel handelsregister
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Verklaring Nederlanderschap
 • Verklaring niet voorkomen in gezagsregister
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Verklaring van erfrecht
 • Verwerkersovereenkomst
 • Vonnis rechtbank

Milhac de Nontron Eglise
Milhac-de-Nontron-Eglise

Frans-Nederlands

 • Bevelschrift
 • Conclusie van antwoord
 • Contract
 • Diploma
 • Huwelijksakte
 • Medische geboorteverklaring
 • Pleitnota
 • Privacyverklaring
 • Verzoekschrift
 • Vonnis
 • Voorlopige koopakte

Mausoleum Vosges
Mausoleum-Vosges

 

Amsterdam NDSM
Amsterdam-NDSM